Odstranění plastu a gumy

Při pořízení pyrolýzní pece jsme se rozhodli pro špičkový model, který nám umožňuje mimo odstranění barev i likvidaci a odstranění plastů nebo gumy z výrobků. Nejčastější použití je čištění znečištěných dílů, kde díky šetrnosti naší metody a jejímu principu dokážeme vyčistit i velmi jemné nebo složité díly. Jako příklad můžeme uvést vyčištění lamel chladiče od práškové barvy – toto je jinou metodou takřka nemožné nebo příliš drahé.

Další možnost je „oprava“ vadně pogumovaných nebo poplastovaných výrobků a jejich vrácení zpět do výrobního procesu. Další možnost využití je oddělení kovu od plastu nebo gumy a možnost recyklace nejčastěji hliníkových slitin. Zde zpracováváme například silentbloky nebo volanty, kde vadné výrobky očistíme a umožníme výkup a recyklaci hliníku.